-

Svarer på spørsmål om Bibelen fra unge

- De fleste unge synes Bibelen er forferdelig kjedelig, men samtidig ønsker de svært gjerne å lese Bibelen regelmessig.

Det sier Kristoffer Eknes som er en av redaktørene for boka ‘9 spørsmål fra unge’, hvor åtte skribenter fra hele kristennorge, svarer på spørsmål fra unge kristne. Han forteller hvordan bokprosjektet er ment å være til hjelp for unge som har lyst til å lese i Bibelen, men som synes det er vanskelig å få til.

- Jeg vet jo selv hvor vanskelig det kan være. Jeg har sovnet utallige ganger med Bibelen i fanget, og jeg har hatt store utfordringer med å sette av tid til å lese. Men jeg vet også at en kan gjøre noe med det.

Vanskelige spørsmål

Boka lanseres 1. juni og består av 9 kapitler hvor en svarer på et spørsmål. Spørsmålene er kommet inn i en spørreundersøkelse som ble besvart av nesten 100 unge i alderen 16-19. Spørsmålene har overrasket redaktørene.

- Vi hadde nok forventet litt andre spørsmål. Det er eksempelvis veldig få spørsmål som går på klassisk apologetikk. Det ondes problem er eksempelvis ikke blant de ti hyppigst stilte spørsmålene.

Eknes understreker at det er vanskelig å forklare hvorfor det ikke er flere av de klassiske apologetiske spørsmålene, men at han regner med det har med at dette er spørsmål som en har jobbet mye med i kristne sammenhenger de siste årene. Samtidig er det også en oppgave for apologetikken å svare på spørsmål som ‘er Bibelen kvinnefiendtlig?’, ‘var Jesus uenig med Paulus?’ og ‘hvordan kan jeg bruke Bibelen i mitt eget liv?’

Eknes forteller videre at spørsmålene som ble stilte viser at vi har noen andre typer spørsmål som vi kanskje må jobbe mer med. Han løfter særlig frem spørsmålene om hvorfor det er så vanskelig å ta frem Bibelen og det å ha oversikt over hva som skjer når.

- Disse spørsmålene viser at vi har noen grunnleggende utfordringer knyttet til unges evne og vilje til å lese og strukturere informasjon. Det positive er at dette er noe vi kan gjøre noe med. Men det krever en bevissthet om det og det krever også opplæring.

Har fått med seg bredden i kristen-Norge

Bokas tre redaktører Janne Coward, Johannes Skoge og Kristoffer Eknes hadde tidlig bestemt seg for å spørre kristne ledere om å svare på de ulike spørsmålene. Eknes forteller at de ønsket å få inn en bredde i bakgrunnen til skribentene.

- Redaktørene har jo ulik bakgrunn. Det ønsket vi også at skulle gjenspeile seg i hvem vi spurte om å skrive. Dessverre var det ikke alle vi spurte som hadde kapasitet til å være med, men vi er likevel fornøyde med å ha en god bredde blant skribentene og blant dem som har anbefalt boka.

Blant forfatterne finner vi Ingunn Ulfsten fra pinsebevegelsen, Alexis Lundh fra Tro & Medier, Vegard Soltveit fra Den Norske Israelsmisjon, Anne Lise Søvde Valle fra HLT, Jon Romuld Haaversen fra Laget, Jon Georg Fiske fra Bibelskolen Fjellhaug, Solveig Hosøy fra Helgeland Folkehøyskole og Kristoffer Eknes.

- Det har vært utrolig spennende å jobbe med så mange forskjellige personer som alle ønsker å være med å hjelpe unge kristne å utforske Bibelen.

På spørsmålet om hvorfor Den Norske Israelsmisjon utgir denne boka, svarer han følgende.

- Denne boka er svar på en utfordring som vi ofte møter når vi underviser for unge omkring i Norge. For Israelsmisjonen er det viktig å skape begeistring og kjennskap til Bibelen i hele det kirkelige landskapet. Vi skal være en ressurs for enkeltpersoner og for fellesskap. Det tar vi på alvor i denne boka.

Lager video og podkast

Til lanseringen 1. juni har de valgt å spille inn både video og podkast for å hjelpe leseren. Prosjektet har mottatt pedagogiske utviklingsmidler fra Kristelig studieforbund (K-stud), som brukes til å gjøre mest mulig av innholdet lett tilgjengelig for målgruppen. Eknes understreker at boka ikke er bare for unge kristne, men at den også er et verktøy for ledere i ungdomsarbeid og for bibelgrupper. Derfor har også boka noen spørsmål knyttet til hvert kapittel.

Svarer på spørsmål om Bibelen fra unge

- Vi vet at det kan være krevende å få i gang refleksjoner og samtaler omkring disse temaene. Derfor har det vært viktig for oss å lage video med forfatteren til hvert kapittel.

Eknes forteller videre at siden undersøkelsen har vist at unge kan ha utfordringer med å lese, har det vært viktig å også legge frem innholdet gjennom video. I tillegg har han fått med seg Josefine Mediaas Pettersen fra Laget til å lage podkast hvor de skal reflektere rundt innholdet og spørsmålene i boka.

- Vi skal ikke holde tilbake på de gode verktøyene og innholdet i boka. Målet vårt er tross alt at flest mulig unge kristne skal få hjelp til å utforske Bibelen og de spørsmålene som oppstår når en leser. Da må vi også formidle det i formater og på måter som unge kjenner seg igjen i, forteller Eknes.

Han presiserer at boka likevel vil være det beste utgangspunktet for en samtale rundt spørsmålene og at videoene er ment som et tilleggsverktøy. Også podcasten er ment som et ekstra hjelpemiddel for samtalen omkring boka, særlig for dem som skal lede en bibelgruppe eller lignende.

Får gode tilbakemeldinger

Boka lanseres 1. juni på Ventura forlag, og har mottatt pedagogiske utviklingsmidler fra Kristelig studeforbund (K-stud). Boka har allerede mottatt gode tilbakemeldinger fra flere som driver arbeid blant unge. Eknes forteller at det har vært oppmuntrende.

Svarer på spørsmål om Bibelen fra unge

- Det er veldig trivelig at boka får gode tilbakemeldinger. Jeg håper virkelig at mange vil ta den i bruk og at den kan være en ressurs for unge kristne.

Blant dem som anbefaler boka er redaktør Aase Viktoria Wangen fra iTro, digitalprest Brage Molteberg Midtsund fra Den Norske Kirke, ungdomspastor Benjamin Lind Borgersen fra OKS Romerikskirken, influenser Daniel Haddal og pastor Daniel Sæbjørnsen. Sistnevnte sier følgende om boka,

- Oversiktlig - enkelt å få overblikk og å finne fram. Overkommelig - konsise tekster som tar deg til essensen uten for mange ord. Overbevisende - gir gode svar som leder i riktig retning. Les for livet!

 

Se mer og bestill boka på: www.9spm.no

 

Kontaktperson:
Kristoffer Eknes
E-post: kristoffer@israelsmisjonen.no
Tlf: 98641193