-

Sykkylven Bedehusforsamling

FØRST-seminar 15. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Maria Lura
  • Sted: Sykkylven Bedehusforsamling
  • Tidspunkt: 15. september 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.