Foto: Aliyah Jamous / Unsplash.com
Foto: Aliyah Jamous / Unsplash.com

Tabu Forum II

Tema: selvdrap/selvmord

Emnet for det andre Tabu Forum var «selvmord eller selvdrap», et tema som det ikke er lett å snakke om. 25 mennesker satt tett sammen i en stor ring på Caspari-senterets bibliotek denne siste tirsdagen i januar. Denne kvelden satt ikke «virkeligheten» på kjøkkenet som forrige gang, «virkeligheten» satt iblant oss.

En av paneldeltakerne delte sin personlige historie om sønnen som valgte bort livet bare 20 år gammel. En annen kvinne i gruppen fortalte at hun hadde opplevd det samme ganske nylig. En tredje kvinne fortalte at hun hadde forsøkt selvdrap, men takket Gud i dag for at hun ikke hadde lykkes. Felles for alle kvinnene var at de var troende og tilhørende en menighet eller kirke.

I Israel tok 500 mennesker sitt liv i 2019. Til sammenligning tok nesten 700 mennesker sitt liv i Norge. På verdensbasis tar et menneske sitt eget liv hvert 40ende sekund, det vil si ca 800 000 i året.

Hva kan vi som troende, pastorer, menigheter og kirker gjøre? Er det tegn som vi kan tyde så hjelpen kanskje kan komme tidsnok? Og når tragedien likevel skjer, hvordan skal vi som etterlatte takle den vanskelige situasjonen.

Tabu Forum II

David Neuhaus, en av paneldeltakerne, fortalte at både kirken og synagogen lenge har sett på selvmord som synd. Men at det har kommet inn en mye mer pastoral tenkning omkring dette de siste 20-30 årene.

«Vi har å gjøre med et veldig vanskelig tema», sa han, «men vi står også foran en korsfestet Kristus som valgte å gi sitt liv. Mennesker som prøver å ta sitt liv, roper om hjelp. Vi som menighet må prøve å se mennesker mer og bry oss mer. Det er bedre å bry seg en gang for mye enn en gang for lite. Vi må dele hverandres byrder. Vi er ikke sterkest når vi står alene. Alle trenger noen. Selvmord kan være svaret på et moderne samfunn som mangler håp, et samfunn som er dødsorientert. Vi som troende må formidle håp. Og ethvert menneske har ansvar overfor sitt eget liv, overfor Gud og overfor sine medmennesker som blir værende igjen med sorgen. Våre menigheter skulle være oaser for dette håpet».

I 5 Mos står det om at Gud legger fram for israelittene livet og døden. «Velg da livet» er befalingen. «Livet er ikke barmhjertig, derfor må vi være det» (Tomas Sjødin). Livet kan være brutalt for alle derfor må vi være der for hverandre, en byrde som deles er en lettere byrde.

Elisabeth E Levy, leder for Caspari Center i Jerusalem
 

Tabu Forum IIAnnonse for Tabu Forum 28. januar 2020

Tabu Forum arrangeres av Machaseh og Caspari Center.


Relatert innhold: