Taboo Forum

Tema: familievold

Det var et vellykket Taboo Forum som startet opp i går (26. nov. 2019) med 18 deltagere i Caspari Centers bibliotek, i regi av Machaseh og Caspari CenterPanelet besto av katolsk pater David Neuhaus, Christ Church prest David Pileggi og messiansk pastor og psykolog Yonathan Almeida. Temaet var «familievold».

Taboo Forum

Da vi bestemte datoen for det første forumet, var ingen av oss klar over at dagen før var det den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner (les mer på fn.no). De harde fakta i Israel er at politiet mottar i gjennomsnitt ca. 60 henvendelser fra kvinner hver dag, det vil si rundt 22 000 henvendelser i året. Med dette som bakgrunn begynte vi Taboo Forums første samling.

Taboo Forum

Skjebnens ironi var at ei dame kom inn. Hun hadde bare fulgt strømmen inn gjennom porten. På kjøkkenet spurte hun om hva dette stedet var. Kvinnen hadde rømt hjemmefra og var skadet etter slag. Hun hadde ikke noe sted å sove. Lena Levin, daglig leder ved Machaseh og Elisabeth Levy, internasjonal leder for Caspari Center, snakket med henne etter forumet, og Levin fulgte henne til legevakten.

Så mens samtalen på biblioteket varte helt til klokka ni denne kvelden, satt «virkeligheten» på kjøkkenet bak oss. Lenger unna var den ikke. Dette var ikke teori, men den harde virkelighet.

27.11.19 - Elisabeth Levy, Internasjonal leder for Caspari Center


  Taboo Forum


Hva er Taboo Forum?

I det israelske samfunn finnes det i dag i overkant av 200 menigheter. Den messianske bevegelse (jesustroende jøder) er liten, men i vekst. Det er en relativt ny bevegelse, og vi gleder oss over det vi ser og er med på i Israel. Samtidig er det enkelte temaer som oppleves som tabu, det vil si at det nesten ikke snakkes om i menighetene. Taboo Forum (tabukvelder) er et tilbud til troende mennesker i det israelske samfunn, hvor nettopp slike temaer kan snakkes om.

Taboo Forum tar opp de vanskelige spørsmålene, og inviterer til en åpen og ærlig samtale rundt liv og tro. Her er både menn og kvinner invitert. Kveldene starter med en liten undervisningsdel, som innleder til samtale og spørsmål. Taboo Forum skal være et sted hvor tro og tvil kan samtales om i fortrolighet og åpenhet, slik at de vanskelige spørsmålene blir tatt fram i lyset. 
 


Se også: 

 
Siste nytt
Se sommerseminaret fra Fredrikstad
Et digitalt jubileum og epokeskifte
Nettsendt trekning av Regionslotteri - Bergen