-
Gavelstad Gjestegård
Gavelstad Gjestegård

Temadager 2018

17.- 19. september - Gavelstad Gjestegård

Dagene vil være en tid for inspirasjon og  utdyping av kunnskap og fellesskap.

Gavelstad Gjestegård ligger ved Svarstad,Vestfold ikke langt fra Numedalslågen og gir gode muligheter for utflukter, utsøkt bespisning i lokaler med hotellstandard.

Kretsstyret TeVeBu i Den Norske Israelsmisjon ønsker at de mange frivillige støttespillerne i misjonsarbeidet skal få et tilbud om å både få god bibelkunnskap, et klart  misjonsengasjement for Det jødiske folk, og bygge relasjoner som kan være til glede og inspirasjon i vårt daglige liv og virke.

Temadager 2018Vegard Soltveit | assisterende generalsekretær Temadager 2018Ellen Raen | ambassadørkoordinator & misjonssekretær Temadager 2018Arne Hersdal
Temadager 2018Erna Rodahl Temadager 2018Lilly-Anne Østtveit Elgvin Temadager 2018Tove Rostad

 

Program

Mandag 17. sept.  
kl.15:00 Ankomst  Registrering
kl. 17:00   «Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud» - Er Gud den samme når samfunnet forandrer seg? ved Arne Hersdal
kl. 20:00 Exodus i Paulus’ brev ved Lilly-Anne Østtveit Elgvin
   
Tirsdag 18. sept.  
kl. 09:30 «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne» 
ved Arne Hersdal
kl. 15:30 «Løvhyttefesten: Fortid, nåtid og fremtid» ved Erna Rodahl
kl. 17:30 Visjoner for kretsarbeidet ved Ellen Raen
kl. 20:00 Spørsmål og svar. Delekveld.
Tove Rostad bidrar med sang og musikk.
   
Onsdag 19. sept.  
kl. 09:30 «Gjenoppbyggingstiden – messianske forventninger» ved Vegard Soltveit
kl.11:30 «Landløftene og misjonsforståelse» ved Vegard Soltveit
kl.14:00 Avslutning med spørsmål og svar/ samtale. «På gjensyn!».

 

Pris

  • Dobbeltrom : kr.1850,-  (1700 +150,- til fellesutgifter).
  • Enkeltrom : kr. 2100,- (1950,- + 150,- til fellesutgifter).

 

Påmelding

Påmelding til : Kretsleder Lilly Anne Østtveit Elgvin - Tlf : 99749734 eller til Audun Østtveit. epost: audun@oesttveit.no.

Vel møtt til rike temadager på Gavelstad Gjestegård  17. -19. sept. Inviter gjerne med venner!

Organisasjoner