-

Tønsberg: Granly kirke (DELK)

FØRST-seminar 30. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Vegard F. Soltveit
  • Sted: Granly kirke (DELK), Tønsberg
  • Tidspunkt: 30. september kl 18:30
  • Det blir tatt opp kollekt.
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Tønsberg: Granly kirke (DELK)