Den Norske Israelsmisjon kondolerer

Den Norske Israelsmisjon sender vår dypeste kondolanse vedrørende tragedien i Meron

Tragedien på Lag BaOmer

30. april i år skulle være en stor festdag. I stedet ble det det en sørgedag. Titusener av religiøse jøder valfartet til landsbyen Meron nord i Israel for å feire og markere Lag BaOmer. Da festen startet, raste en tribune sammen, kaos oppsto og 44 mennesker omkom ifølge nyhetsmediene, blant dem barn. Flere ble også hardt skadet.

Den Norske Israelsmisjon har sendt sin kondolanse via Israels ambassadør i Norge der vi uttrykker vår omsorg og støtte til ofrene, etterlatte, redningspersonell og andre involverte:

The Norwegian Church Ministry to Israel send our deepest and warmest condolences regarding the tragedy at Meron. We are deeply touched by the tragedy. Our thoughts and prayers are with all victims, families, rescue team and all involved.

Tragedien omtales som en av de verste ulykkene i den moderne staten Israels historie.

Lag BaOmer

Omer-perioden er tiden mellom påske og pinse. Den 33. dagen i denne perioden feires og markeres Lag BaOmer, særlig blant de ultraortodokse, som den jødiske mystikks (kabbala) fødselsdag. Rabbi Simon bar Yochai, døde denne dagen. Det fortelles at han på sin dødsdag fikk den store åpenbaring om Toraens indre sjel og de innerste hemmeligheter i den gudommelige visdom. «Lag» består av de hebraiske bokstavene lamed og gimmel, som i den jødiske mystikk sammen har tallverdien 33. Etter jødisk tradisjon markeres dødsdagene til kjente rabbinere ved at deres tilhengere valfarter til gravplassen. Rabbi bar Yochai ligger gravlagt i landsbyen Meron nord i Galilea, og det var altså her titusener hadde samlet seg da tragedien fant sted.

Rabbi Simon bar Yochai, som levde i det andre århundre, instruerte sine etterfølgere å feire Lag BaOmer som en dag for glede. Dette har derfor blitt en dag da mange samles utendørs til fellesskap, leker, musikk og dans. Barna leker gjerne med pil og bue. Dette er da ifølge kabbalismen symbol på en indre styrke som ligger gjemt i Toraens sjel og som kan frigjøres gjennom den jødiske mystikk. Det er også vanlig å tenne opp bål om kvelden ved inngangen til Lag BaOmer.

I dag er det likevel ikke selve høytiden som markeres. I stedet er det tapet av minst 44 mennesker som berører en hel verden.


Dear ambassador Alon Roth-Snir

The Norwegian Church Ministry to Israel send our deepest and warmest condolences regarding the tragedy at Meron. We are deeply touched by the tragedy. Our thoughts and prayers are with all victims, families, rescue team and all involved

Vegard Soltveit
General Secretary
Norwegian Church Ministry to Israel


Kjære ambassadør Alon Roth-Snir

Den Norske Israelsmisjon sender vår dypeste kondolanse vedrørende tragedien i Meron. Det er en tragedie som berører oss dypt. Våre tanker og bønner går til ofre, deres familier, redningsgrupper og alle involverte. 

Vegard Soltveit
Generalsekretær
Den Norske Israelsmisjon