Unåddkonferansen M28

Helgen 16. og 17. oktober var Israelsmisjonen medarrangør av Unåddkonferansen M28 sammen med 15 andre misjonsorganisasjoner.
Unåddkonferansen M28

Vi fikk blant annet høre Duane Frazer fra Joshua Project om status på Unådde og Uengasjerte folkegrupper, og Jennie Marie fra Frontiers (se bildet nedenfor) om hvordan vi kan forberede oss for en tjeneste blant de minst nådde. 

Unåddkonferansen M28Jennie Marie fra Frontiers direkteoverføring på storskjerm.

Anne Lise Søvde Valle, leder for vårt arbeid i Norge, delte noe av Guds hjerte for det jødiske folket og deres kall til å være til velsignelse for alle jordens slekter. Tenk at det jødiske folket har 59 grupperinger på Joshua Project sin liste over unådde folkegrupper samtidig som Gud har et spesielt misjonskall for dem. 

I tillegg fikk vi høre en feltleder i Asia fortelle hvordan Gud bruker lokale evangelister til å nå hundretusener av mennesker gjennom hans nettverk. 

På grunn av den pågående Covid-19-situasjonen deltok alle talerne på skjerm, hver fra sine verdensdeler. En slik overføring fungerte veldig godt, til tross for at de tre talerne måtte snu helt på døgnet for å møte oss direkte.

Vi deltok også med stand på konferansen hvor deltagerne bl.a. kunne få siste nummer av bladet Først (se mer om Først).

Unåddkonferansen M28Anne Lise Søvde Valle deler ut Først på stand.

Konferansen belyste også den norske misjonsarven og kallet til å ta opp stafettpinnen. Denne videoen (nedenfor) om Marie Monsen ble vist på konfransen, som et vitnesbyrd om vår rike misjonsarv.

Se filmen: