-

Utøy Bedehus, Inderøy

FØRST-seminar 4. oktober 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Bjørn Lauritzen
  • Sted: Utøy Bedehus, Inderøy
  • Tidspunkt: 4. oktober 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.