Vegard Soltveit, Ellen Raen, Morten Kravik, Rolf Gunnar Heitmann, Erna Rodahl og Anne Lise Søvde Valle
Vegard Soltveit, Ellen Raen, Morten Kravik, Rolf Gunnar Heitmann, Erna Rodahl og Anne Lise Søvde Valle

Misjonsfest og valgresultat

Digitalt Landsmøte 2020

Årets landsmøte ble holdt digitalt fra 19. - 27. september, på grunn av koronasituasjonen. Uken startet med digitalt valg, hvor man kunne avgi sine stemmer de første 8 dagene, og avsluttet med misjonsfest på Strand Leirsted. Misjonsfesten ble sendt direkte på nett, og kan sees igjen i opptak lenger ned på denne siden.

Valg av medlemmer til Landsstyret

Resultat av valget:

  • Styreleder: Svein Granerud
  • Styremedlemmer: Brit Hvalvik og Helge Standal
  • Varamedlemmer:
    • 1. vara: Andreas Sørås
    • 2. vara: Solveig Hosøy
    • 3. vara: Aina Økland Schøld

Misjonsfest på Strand Leirsted

Søndag 27. september var det misjonsfest og avslutning på årets digitale landsmøte på Strand Leirsted i Sandefjord. De som var i nærheten kunne møte opp fysisk, og andre kunne følge med på møtet via nettet.

Generalsekretær Vegard Soltveit talte over temaet "Jøde først", vi fikk hilsen fra kretsleder i TeVeBu-krets Erna Rodahl, misjonsinfo fra misjonsrådgiver Ellen Raen, glimt fra sommerseminarene ved seniorrådgiver Rolf Gunnar Heitmann, lovsang med Morten Kravik og leder for arbeidet i Norge Anne Lise Søvde Valle delte valgresultatet fra landsmøtet og ledet møtet.

Se møtet igjen ved å bruke spilleren under, eller på YouTube (gå til YouTube).