-

Vear Kirke, Tønsberg

FØRST-seminar 26. oktober 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Ellen Raen
  • Sted: Vear Kirke, Tønsberg
  • Tidspunkt: 26. oktober 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.