-
Vegard Soltveit (Foto: Olav Håkon Mork)
Vegard Soltveit (Foto: Olav Håkon Mork)
Pressemelding

Vegard Soltveit ny generalsekretær i Israelsmisjonen

Landsstyret i Den norske Israelsmisjon har tilsatt Vegard Soltveit som ny generalsekretær i organisasjonen. Soltveit tar fra kommende årsskifte over etter Rolf Gunnar Heitmann, som fratrer etter 22 år i stillingen.

Vegard Soltveit er født i 1989, og har vært assisterende generalsekretær i Israelsmisjonen fra 2016. Han har tidligere vært ungdomsarbeider i Indremisjonsforbundet Sør, og hatt mindre stillinger i NKSS og ImF. Av utdannelse har han mastergrad i både kristendom og historie, og har også ledelsesutdanning.

Landsstyret er glad for at Vegard Soltveit har svart ja til utfordringen om å gå inn som Israelsmisjonens nye leder. Tross sin unge alder har han betydelig erfaring fra ulike lederoppgaver, og han er godt kjent i den kirkegeografi som organisasjonen beveger seg i. Både utdannelse og erfaring gir relevant kompetanse for tjenesten som generalsekretær. Årene som assisterende generalsekretær har gjort ham godt kjent med ansatte og frivillige medarbeidere rundt om i organisasjonen. Han er trygt forankret i Israelsmisjonens visjon og verdier. Landsstyret ser fram til å samarbeide med Vegard Soltveit som ny generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon!

Oslo, 10. sept. 2019,
Landsstyret i Den Norske Israelsmisjon