-

Vigra Kyrkje

FØRST-seminar 10. september 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Vegard Soltveit
  • Sted: Vigra Kyrkje
  • Tidspunkt: 10. september 2022 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på e-post: halvard.roaldsnes@outlook.com eller tlf: 951 27 211.

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.