Vikersund Menighetssenter

FØRST-seminar 29. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Anne Lise Søvde Valle
  • Sang og musikk: Morten Kravik
  • Sted: Vikersund Menighetssenter
  • Tidspunkt: 29. september kl 19:00
  • Ingen seminaravgift. Det blir tatt opp kollekt.
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Vikersund Menighetssenter