Vikevåg bedehus

FØRST-seminar 24. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Vegard F. Soltveit
  • Sang og musikk: Unni Sæves Vignes og Asbjørn Sivertsen
  • Sted: Vikevåg bedehus
  • Tidspunkt: 24. september kl 19:00
  • Påmelding: Registrering i døra ved ankomst.
    • Ingen seminaravgift. Det blir tatt opp kollekt på seminaret.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Vikevåg bedehus