Vil du være med å øke ditt fastgiverbeløp?

Den Norske Israelsmisjon har de siste årene hatt økonomisk overskudd, takket være trofaste givere og store gavebeløp. Det har gitt oss handlingsrom og mulighet til å støtte viktige tiltak i vårt misjonsarbeid.

2017 var imidlertid et utfordrende år. På grunn av større investeringer og ekstraordinære tiltak, valgte landsstyret å budsjettere med et underskudd på kr. 2,5 mill. Økonomiske reserver og store innmeldte gaver gjorde det mulig og forsvarlig.

Budsjett og prognoser er ikke det samme som realiteter. Forventede inntekter uteble, og på noen områder ble kostnadene høyere enn forutsatt. Kostnadsøkningen er i hovedsak knyttet til vårt arbeid i Israel. Selv om regnskapet ikke er ferdig avstemt, ser resultatet for 2017 ut til å bli et underskudd på vel kr. 4 mill.

Det store underskuddet får flere konsekvenser. Vi startet 2018 med tom kasse, derfor inviterer vi deg som trofast giver til å være med å ta i et tak. Det kan du gjøre ved å øke fastgiverbeløpet ditt med for eksempel kr 100,- eller mer. Alle som øker med minimum 100,- i mnd, vil få tilsendt et pent handlenett med prosjekttreet vårt på.

Nedenfor kan du fylle ut skjemaet, slik at du får tilsendt avtalegiro hvor du setter inn nytt beløp samt endrer beløpsgrensen hvis du ønsker at vi skal sende melding til banken om det. Du kan også endre beløpsgrensen selv i nettbanken din.

Takk for at du er med og gir evangeliet tilbake til det jødiske folk!

Jeg vil øke mitt fastgiverbeløp

Fyll inn feltene i skjemaet under, og trykk på "Send inn". Når du sender inn dette vil du motta et avtalegiroskjema i posten som må fylles ut.

*Obligatoriske felter
 
Siste nytt
Glede over nye avtaler
Israelsmisjonens identitet
Misjon i ny form!