Vitnesbyrd fra arbeidet

La deg inspirere av vitnesbyrdene, og bruk dem gjerne i foreninger, møter og andre sammenhenger.

Vi driver et mangfoldig og helhetlig misjonsarbeid, både i Norge, Israel og Øst-Europa. Internasjonalt samarbeider vi med flere andre organisasjoner og selskaper. 

Israelsmisjonen har delt inn misjonsarbeidet i fire hovedgreiner. I dette heftet er vitnesbyrdene presentert etter hver sin grein. Gjennom de ulike greinene ønsker vi å synliggjøre vårt helhetlige misjonsarbeid.

For når vi sier evangeliet tilbake til jødene, så innebærer det solidaritetsarbeid, diakoni, fred og forsoning, disippelskap og evangelisering.

Last ned heftet (PDF) hvor du finner glimt fra både vårt eget og våre samarbeidspartneres arbeid.


Flere av vitnesbyrdene finner du også som egne artikler nedenfor.

Relaterte dokumenter