Ebenezerhjemmet i Haifa
Ebenezerhjemmet i Haifa

«Hjelpesteinen» i Haifa

Vitnesbyrd fra arbeidet

Ebenezerhjemmet i Haifa får eldre messiastroende jøder og kristne arabere
tilbringe sin alderdom i et hjem som ivaretar både deres fysiske, mentale og åndelige behov. Hjemmet ble bygd i 1976, og har i alle år siden vært et velsignet sted for mennesker på deres siste etappe av livsveien. En hengiven stab gjør alt de kan for å gi beboerne god livskvalitet. Hit kommer også volontører fra forskjellige land for å jobbe, noe hjemmet er avhengig av.

«Hjelpesteinen» i Haifa

En tidligere volontør sier: «Jeg kom til Ebenezer for å gjøre en tjeneste og gi noe tilbake til det folket som har gitt meg evangeliet. Det ble en fantastisk rik og interessant tid, annerledes enn jeg hadde forstilt meg på forhånd.

Fellesskapet med de eldre menneskene, mange med svært vanskelige og
traumatiske erfaringer i sin bagasje, ga meg så mye. Jeg ble oppriktig glad i dem, i de andre arbeiderne og i oppgavene jeg tok del i.

Det betyr jo ikke at alt var rosenrødt hele tiden, naturligvis. Men det var en så god atmosfære her. Da jeg reiste hjem etter ca. ni måneder ved hjemmet, følte jeg at dette hadde vært mye mer en velsignelse for meg enn en tjeneste. Jeg hadde fått mye mer enn jeg ga.»

Ebenezerhjemmet er unikt i Israel. Det mottar ingen offentlig støtte, men drives ved hjelp av gaver. Helsemyndighetene kommer hvert år på uanmeldte inspeksjoner og gir alltid svært tilfredsstillende og rosende tilbakemeldinger, selv om enkelte ting etter hvert må rettes opp.

«Hjelpesteinen» i Haifa

Skjerpede krav til hjemmet angående f.eks. brannsikring og rømningsveier er tidligere imøtekommet. Man er videre i ferd med opprustning av hjemmet, og man planlegger utbygging av ny pleieenhet, slik at ingen må flytte fra hjemmet om de blir pleietrengende.

Både beboere, som kommer fra mange ulike land og bakgrunner, og deres pårørende er glade i og takknemlige for Ebenezerhjemmet, som også ønsker å være til velsignelse i nabolaget.

Navnet betyr «hjelpestein» og kommer fra 1 Sam 7,12: «Der tok Samuel en stein og satte den opp mellom Mispa og Sjen. Han kalte steinen Eben-Eser – «Hjelpesteinen» – og sa: «Så langt har Herren hjulpet oss.».

Det samme har Ebenezerhjemmet fått erfare gjennom sine mer enn 40 år i Haifa.


Vil du være med å støtte vårt arbeid? Gi en enkeltgave eller bli en medvandrer (fast givertjeneste).