Foto: Jews for Jesus
Foto: Jews for Jesus

«Hvem mener du at Jesus er?»

Vitnesbyrd fra arbeidet

En av jødene som tok imot Jesus under gateevangelisering i Kiev, var Galina. Volodia Pakholhov fra Jews for Jesus møtte henne ved inngangen til en metrostasjon her i Ukrainas hovedstad. Han stilte henne sitt standardspørsmål: «Hvem mener du at Jesus er?»

Galina kunne se på t-skjorta at han kom fra Jews for Jesus. Hun svarte at hun gjerne ville vite hva han tenkte om Jesus. «Så jeg forklarte henne at Jesus er den lovede Messias, som døde for våre synder og som sto opp fra de døde», forteller Volodia. «Jeg sa videre at det bare er gjennom Ham vi kan komme tilbake til Gud, på grunn av hans sonoffer for oss». Galina lyttet stille og oppmerksomt mens Volodia snakket. Så innrømmet hun at hun hadde tenkt på

Jesus det siste halve året, og at hun var klar over at denne saken var avgjørende viktig for henne. «Skjønner du hva Jesus har gjort for deg – at han har dødd for dine synder og stått opp fra de døde?», spurte Volodia. «Ja», svarte Galina.

Volodia tenkte at hun var rede til å gi sitt hjerte til Herren, så han innbød henne til å gjenta frelsebønnen etter ham. Og det gjorde hun der på gata ved inngangen til metroen.

Den Norske Israelsmisjon er partner til Jews for Jesus i Ukraina. Nordmannen Arne Tafjord bor med sin familie i Odessa og er administrativ leder for økonomiavdelingen til Jews for Jesus der i byen.

Fra Først nr. 3-17


Vil du være med å støtte vårt arbeid? Gi en enkeltgave eller bli en medvandrer (fast givertjeneste).