Samuel Aweida (Foto: Olav Håkon Mork)
Samuel Aweida (Foto: Olav Håkon Mork)

Hvis du elsker Gud, elsker du også Israel!

Vitnesbyrd fra arbeidet

Samuel Aweida er araber, har gått på jødisk skole i Haifa i Israel og er gift med Bjørg fra Norge. De har tre voksne barn. Samuel tok pastorutdannelse i Norge og gjorde tjeneste som frikirkepastor på Sørlandet i noen år før familien slo seg ned i Haifa. Som liten lærte Samuel av sin far at «hvis du elsker Gud, elsker du også Israel, selv om du er araber. For din identitet som araber er sekundær i forhold til din identitet som et Guds barn».

Samuel er pastor i den messianske menigheten Beit Eliahu i Haifa. Dette er et
voksende fellesskap som nå teller ca. 160 medlemmer. Her er ungdom som åpent bekjenner sin tro. Pastoren er stolt av disse unge. Han sier de er modigere enn den
foregående generasjonen i Beit Eliahu. Han nevner spesielt alle dem som gjør
tjeneste i IDF, det israelske forsvaret. Disse soldatene tier ikke, men vitner om den 
forandringen de har opplevd ved å komme til tro på Jesus som Israels lovede Messias.

Menigheten driver også med gateevangelisering, musikk på stranda, utdeling av Jesus-filmer og bruk av internett m.m. «Men det viktigste er at alle troende er vitner overalt der de ferdes. Evangelisering er menighetens DNA», sier Samuel Aweida.

Guds rike går fram i Haifa-menigheten, som i så mange andre messianske menigheter over hele Israel.

Fra nyhetsbrev 2017


Vil du være med å støtte vårt arbeid? Gi en enkeltgave eller bli en medvandrer (fast givertjeneste).