Foto: Milad B. Fakurian / Unsplash.com
Foto: Milad B. Fakurian / Unsplash.com

«Jesus elsker deg!»

Vitnesbyrd fra arbeidet

Oleg Vilinsky ble født i det russiske Fjerne Østen. Besteforeldrene var blitt fordrevet av Stalin fordi de var jøder. Først som 18-åring ble Oleg klar over sine jødiske røtter, som faren hadde holdt skjult av frykt for pogromer.

Da han var sju år og fikk en lillebror, følte Oleg seg avvist av foreldrene og trodde at de ikke var glad i ham lenger. Han begynte å henge gatelangs og prøvde sigaretter, alkohol og senere narkotika.

Derfor ble han kastet ut fra skolen, og 16 år gammel havnet han i ungdomsfengsel. Etter dette ble han mafialeder i hjembyen, levde som kriminell og var avhengig av harde narkotiske stoffer. Som mafialeder var han tøff, men hjemme så han tomheten i sitt ansikt i speilet. Mye penger og makt ga ham ingen lykke.

Noen ga ham et nytestamente på gata og sa at «Jesus elsker deg». Han leste i nytestamentet, særlig i Åpenbaringen, og skjønte at endetiden nærmet seg. For å flykte fra sine personlige problemer bestemte han seg for å immigrere til Israel og bli en from jøde.

Oleg kom til Israel i 1999 og slo seg ned i Haifa. Straks ble han skuffet over Det hellige land og det han kaller den hyklerske religionen. Han falt enda dypere i stoffmisbruk og fikk metadonbehandling. På jakt etter meningen med livet, var han borti New Age og Kabbalah (jødisk mystisime), noe som førte han ut i forvirring. Han forteller at det endte med at han ble funnet naken i skogen og da plassert på psykiatrisk institusjon. Da han kom ut derfra, ble den fysiske helsen verre. Han hadde skrumplever, hepatitt A, B og C, tuberkulose og epilepsi. Da legen sa at han hadde to måneder igjen å leve, våknet han.

Oleg forsto nå at han var en synder og at hans virkelige problem var stolthet. Han kom inn på et messiansk rehabiliteringssenter i Jerusalem. Her var det daglig tre bibeltimer og bønnemøter. «Jeg angret mine synder, tok imot Jesus som min Herre og Frelser, ble døpt og mottok også åndsdåpen. Jesus helbredet alle mine sykdommer og satte meg fri fra stoffmisbruket. Jeg takker ham av hele mitt hjerte», sier en glad Oleg.

«Jeg har lært at Jesus må ha førsteplassen i mitt hjerte. Som døperen Johannes sier: «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh 3,30). Jesus Kristus er min Herre».

Oleg fikk kall til å gå med evangeliet til andre desperate mennesker. Først talte han på gata i Tel Aviv og gjorde tjeneste på rehabiliteringssenteret. Han giftet seg og fikk en datter. I 2015 ble han leder av rehabiliteringssenteret og pastor i menigheten Beit Hayeshua, der de fleste medlemmene er tidligere rusmisbrukere.

Oleg sier til slutt: «Vi har en visjon fra Apg 1,8: å være Hans «vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende». Vi må ta vår Herre Jesu ord på alvor: “Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. (Mark 8,34-35)»

Fra Først nr 1-18.


Vil du være med å støtte vårt arbeid? Gi en enkeltgave eller bli en medvandrer (fast givertjeneste).