Illustrasjonsfoto: Jon Ly / Unsplash.com
Illustrasjonsfoto: Jon Ly / Unsplash.com

«Når det regner fra skyfri himmel»

Vitnesbyrd fra arbeidet

Ebenezerhjemmet i Haifa bodde det fra 1976 til begynnelsen av 1990-tallet en
dame med en spesiell historie. Nelly Marcinkowski var barnebarn av tyske templere som kom til Haifa i 1868.

Haifa var da en landsby med 4-5000 arabiske og jødiske innbyggere. Her anla templerne den tyske kolonien for å «bygge Herrens tempel» som et hellig folk i Det hellige land, etter 1 Kor 3,16: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?». Gruppen hadde røtter i den tysk-lutherske pietistiske bevegelsen. Templere slo seg også ned flere andre steder i Det hellige land, blant annet i Jerusalem og i Jaffa. De brakte med seg et moderne liv, en ny giv og en oppblomstring av samfunnet i et område som lenge var forsømt av de tyrkiske
herskerne. 

Planarbeidet til kolonien ble utført av Nellys farfar, arkitekten Jakob Schumacher. Hovedgaten i denne tyske kolonien heter i dag Ben Gurion Aveny. Noen av bolighusene står her fremdeles med bibelvers over inngangsdørene, som: «Jeg og mitt hus vil tjene Herren og «Herren velsigne din utgang og din inngang». Her levde templerne et rikt åndelig liv.

Alle Nellys fire besteforeldre tilhørte denne gruppen innvandrerne. Hun ble født i 1896 og fikk navnet Cornelia Schumacher, men gikk under navnet Nelly. Oppveksten i skråningen mellom Middelhavet og Karmelfjellet var god, og hun ferdes også oppe på fjellet, der familien hadde sommerhus. Nelly var nummer sju i søskenflokken på ni. Hun var sju år gammel da den første bilen kom til landsbyen, noe som selvsagt var en stor begivenhet, ikke minst for barna, som fikk seg en kjøretur!

«Når det regner fra skyfri himmel»Foto: Alex Ringer / Unsplash.com

Nelly fikk skolegang og utdannelse både i Libanon og i Tyskland, utdannet seg til diakonisse og ledet en tid en diakonisseskole i Jerusalem. Hun studerte også språk, og som beboer på Ebenezerhjemmet i sine eldre år ble hun benyttet som tolk i dette mangespråklige fellesskapet. Til Nelly kunne man henvende seg på hebraisk, arabisk, tysk, engelsk, fransk, russisk og jiddisk – og få et fornuftig svar.

Da Nelly møtte professor Wladimir Marcinkowski fra Ukraina, så hun på ham som en litt gammel mann. Han var 12 år eldre enn henne. Etter nærmere bekjentskap fridde han til henne. Nelly var i sterk tvil om dette var Guds vei for henne. Hun ba om et tegn: «Hvis dette er din vilje, Herre, så la det regne på søndag!». Nelly merket ikke noe regn, og tenkte at Herrens svar var «nei». Men hun følte seg urolig, helt til en medarbeider fortalte om et merkelig værfenomen: Det regnet fra en skyfri himmel på søndag!

Nelly og Wladimir fikk nesten 40 år sammen som ektepar. Wladimir hadde tidligere reist i mange land og talt på universiteter, i kirker og forsamlingshus, «i hus og hytte». Dette fortsatte han med, mens hjemmet deres var i Haifa. Nelly fulgte ham på reisene og drev kvinne- og barnearbeid. 

Etter noen år som enke, 80 år gammel, flyttet Nelly inn på Ebenezerhjemmet, som nylig var blitt reist nettopp i den tyske kolonien i Haifa. Hun fant seg godt til rette på hjemmet. Her skrev hun også boken om sitt og Wladimirs liv: «Wenn´s aus blauem Himmel regnet» (Når det regner fra blå himmel). Nelly var et fredens menneske, hadde bare venner rundt seg og var til glede for både beboerne og personalet. Hun levde også i sin inderlige Jesustro livet ut.

Alle hadde stor respekt for denne staselige, men på egne vegne beskjedne, damen, også myndighetene. Nelly Marcinkowski ble utnevnt som æresborger av Haifa.

Kilde: Nelly Marcinkowski «Wenn´s aus blauem Himmel regnet» (Når det regner fra blå himmel) - og personlig møte med forfatteren.


Vil du være med å støtte vårt arbeid? Gi en enkeltgave eller bli en medvandrer (fast givertjeneste).