Foto: Zach Vessels / Unsplash.com
Foto: Zach Vessels / Unsplash.com

Prosjekt: Enslige etiopiske familier

Vitnesbyrd fra arbeidet

Etiopiske jøder har kommet til Israel gjennom tre innvandringsbølger. Den første kom gjennom Sudan i 1980-årene. Da døde mer enn 4000 mennesker på veien gjennom ørken og ødemark. I 1990-årene kom bølge nummer to på grunn av borgerkrigen i Etiopia. Den tredje bølgen begynte i år 2000.

Innvandrerne fra Etiopia møter mange problemer i Israel. Den kulturelle forskjellen er enorm, verdensanskuelsen er forskjellig og utdannelse og yrkeserfaring er begrenset. Staten visste ikke hvordan den skulle integrere etioperne fordi de var så annerledes, og de ble avvist av den vanlige israeler av samme grunn.

Kommunikasjon var vanskelig, og det var problematisk å fungere i samfunnet. Fremdeles føler de etiopiske jødene seg marginalisert og utenfor på grunn av sin hudfarge. De blir ikke skikkelig respektert.

I Etiopia var kvinnene hjemme, mens mennene jobbet ute. I Israel er det motsatt, for det er lettere for kvinnene å få en jobb. Når mennene blir gående hjemme, skaper det kriser i familiene. I Etiopia hadde de et sikkerhetsnett, men ikke i Israel.

Sammenbrudd i familiesystemet fører til konflikt, vold, skilsmisser og også drap. Mange menn drar tilbake til Etiopia og etterlater seg enslige mødre og farløse barn. De barna som var født i Israel og snakket hebraisk, manglet respekt for foreldrene og tok deres rolle. Men de som nå er tredje generasjon, forstår foreldrenes lidelser. Den enslige moren «Vered» fortellers sin historie:

«Jeg ble født i Etiopia og kom til Israel i 1996. Jeg er alene med fire barn. Livet med min voldelige eksmann var vanskelig, og jeg ble nødt til å skilles fra ham. Det tok lang tid, og det var tøft. Det var heller ikke lett å oppdra fire barn alene. Men Gud har bevart meg, og jeg har tatt imot Jesus Messias. Han åpnet dører og kastet lys over min vei.

Jeg ønsket hele tiden å studere, og Machaseh er sendt fra Gud. Dere ga meg sjansen til å dette. Dere betalte to års studium til tannlegeassistent for meg. Jeg fikk også kjærlighet og oppmuntring. Jeg har ikke ord for dette, men jeg ber Gud velsigne dere!»

Machaseh News 1. november-17


Vil du være med å støtte vårt arbeid? Gi en enkeltgave eller bli en medvandrer (fast givertjeneste).