Foto: Jake Lorefice / Unsplash.com
Foto: Jake Lorefice / Unsplash.com

Tilflukt hos Machaseh

Vitnesbyrd fra arbeidet

En dame som anonymt kalles «T», flyktet fra krigen i Ukraina og kom til Israel med håp om å etablere et liv i sikkerhet. Hun fikk jobb som barnepasser. Arbeidsgiverne hennes behandlet henne stort sett som en slave og utnyttet henne dag og natt.

De krevde at hun passet deres nyfødte tvillinger, lagde mat, gjorde rent og tok seg av alt husarbeidet. Hun måtte arbeide 15-16 timer daglig sju dager i uka. For dette fikk hun ingen lønn, bare kost og losji.

Tilflukt hos MachasehFoto: Guillaume de Germain / Unsplash.com

Hun var på sammenbruddets rand da hun kom til Machaseh. Staben der lyktes i å hjelpe «T» ut av denne situasjonen der hun ble så grovt utnyttet. Hun fikk flytte midlertidig inn i en leilighet som stiftelsens finske samarbeidspartner leier til dette formålet. Her bodde hun i fire måneder mens hun bygde seg opp og studerte hebraisk.

Da hun hadde stabilisert seg igjen, hjalp Machaseh henne å finne en vanlig lønnet jobb med gode betingelser.

Hun klarer seg nå på egen hånd og forsørger seg selv.

Fra Machaseh January News 2018


Vil du være med å støtte vårt arbeid? Gi en enkeltgave eller bli en medvandrer (fast givertjeneste).