-

Volontør i Tel Aviv 2024?

Vi søker etter flere volontører til Immanuelkirken i Tel Aviv fra januar 2024

Som volontør får du prøve deg på mange ulike oppgaver.

Fra januar 2024 av har vi ledige volontørstillinger med to ulike fokusområder:

 • 1. Volontør med fokus på praktiske og relasjonelle oppgaver:
  Brenner du for å bygge relasjoner og felleskap? Som kirke ønsker vi å være relasjonelle, og legge til rette for gode møtepunkt gjennom uken. Vi ønsker å være et livsnært fellesskap og hjelpe hverandre i dagliglivets kamper.

  Vårt oppdrag er å se flere mennesker bli kjent med Jesus og at mennesker i vår region vil møte og oppleve Guds godhet. Vi søker derfor deg som har hjerte for Gud og andre mennesker og som liker å både være relasjonell og være med i den praktiske gjennomføringen av det som skjer på ukesbasis i kirken.

   
  • Eksempler på oppgaver er:
   • Barne- og ungdomsarbeidet: Barnekirke: to ganger i måneden, eget opplegg for barna under gudstjenesten. Little lambs: møtested for foreldre og barn hvor de kan leke og være smamen med andre. Fellesskap for unge voksne: filmkvelder, bibelstudie, utflukter
   • Shabbat service\Gudstjeneste: Praktiske oppgaver ifb med gudsjenestene
   • Fellesskap: Fellesskapsmåltid, Bibel-og bønnegruppe for kvinner, Bibelgruppe
   • Andre oppgaver: Vasking av fellesareal i kirke og menighetshus. Hjelpe til før, under og etter konsertarrangement. Lovsangskvelder: legge til rette for, synge eller spille
Volontør i Tel Aviv 2024?

 

 • 2. Volontør med fokus på forkynnelse:
  Brenner du for tekstnær, bibelsk forkynnelse?

  Vil du bruke et år på å lære mer om bibelens språk, historie, kultur og geografi?

  Er du komfortabel med å holde andakter og lede bibelstudier på engelsk?

  Den Norske Israelsmisjon ønsker å utvikle forkynnere som vil komme tett på bibeltekstens opprinnelige mening. Vi vil dyktiggjøre unge mennesker med kall og nådegave til forkynnelse, gi dem kjennskap til Bibelens land og erfaringer med å møte og forkynne til mennesker i en multikulturell kontekst. Vi søker derfor en volontør med ønske om å utvikle seg som forkynner.

  Det er ønskelig, men ikke et krav, at søkere til dette fokusområdet har bibelskole eller noe teologisk utdanning.

 

Søknad og volontørtjeneste

Volontør i Tel Aviv 2024?

Immanuelkirken i Tel Aviv

Byen Tel Aviv er en kulturell og sosial smeltedigel med folk fra alle verdenshjørner. Dette gjenspeiles også i Immanuelkirken ved at alle kontinenter er representert i fellesskapet. Kirken er et viktig samlingssted for Jesustroende jøder og andre kristne i Israel.

Immanuelkirken ligger i bydelen Jaffa og er en attraksjon for israelere og andre. Det var i Jaffa apostelen Peter fikk visjonen fra Gud om at evangeliet både er for jøder og alle andre folkeslag.

Les mer om Immanuelkirken

Volontør i Tel Aviv 2024?