Arrangement
Du er hjertelig velkommen både til våre arrangement rundt om i kretsene, og de sentrale arrangementene som samler folk fra hele landet.

Velg å se hele kalenderen, eller turprogram for Shalomtur ved å klikke på menyvalget i høyremargen.

Er du ute etter å finne lokale arrangement i ditt område, er det egen kalender på hver kretsside. Velg Krets i høyremargen.

De 5 neste arrangement
Sep19
Auklandshamn bedehus, Dobbel bibeltime
Onsdag 19. September, 2018 19:00
Tale av Odd Bjarne Skogestad Tema: Hebr. 12,1-3 Misjonsinformasjon Offer til Israelsmisjonen
Sep20
Laudal misjonsforening
Torsdag 20. September, 2018 19:30
Møte med misjonssekretær Ellen Raen
Sep20
Tørvikbygd bedehus, Misjonsmøte
Torsdag 20. September, 2018 19:30
Tale av Ingrunn Skurtveit. Misjonsinformasjon. Misjonsoffer. Misjonsbutikken Tabita
Sep22
Weekend i Farsund
Lørdag 22. September, 2018 11:30 - Søndag 23. September, 2018 15:00
Misjonsvenner både i Stavanger krets og Sørlandet krets bes sette av helgen 22.-23. september. Da er det ny felles weekend, denne gangen ved Farsund Fjordhotell i Farsund. Hovedtaler: Odd Bjarne Skogestad. Det blir bibeltime, kveldssamling, tur/fritidsaktivitet, deltakelse i gudstjeneste, misjonsinfo fra begge kretsene, gode måltider, drøs og fellesskap, med mer. Det går an å melde seg på til begge kretskontorene. Mer info kommer senere.
Sep22
Jubileumsfest i Karmel, Blomsterdalen
Lørdag 22. September, 2018 17:00
Shalom Blomsterdalen er 55 år og staten Israel er 70 år. Begge jubileer markeres med en fest. Ass. generlasekr. Vegard Soltveit taler. Det blir sang og musikk og god bevertning! Misjonsoffer til Isarelsmisjonen.