Vi vil ha Først-seminar

Vi vil ha Først-seminar

August til oktober 2023 - TEMA: «Var Paulus kristen?»

Dette sier tidligere seminar-deltakere:

 • ”Nå fikk jeg virkelig øynene opp for at Det Gamle og Det Nye Testamentet hører sammen” 
 • ”Dette har jeg aldri hørt før. Jeg fikk mange a-ha opplevelser”

Invitasjon til samarbeid

Først-seminar er et årlig tilbud fra Den Norske Israelsmisjon. Gjennom undervisning, dialog og fellesskap vil vi bidra til: 

 • Dypere kunnskap om vår tro
 • Utvidet perspektiv på relasjonen mellom jødedom og kristendom
 • Fornyet engasjement for evangeliet og det jødiske folk

Vi inviterer din menighet, forsamling eller forening til samarbeid om et spennende og viktig tema – med overskriften «Var Paulus kristen?».

Vi vil ha Først-seminar

Årets tema: «Var Paulus kristen?»

«Paulus frigjorde kristendommen fra jødedommen»

Dette sitatet fra teologen Adolf von Harnack har i stor grad preget kirkens teologi og relasjon til jøder og rabbinsk jødedom. Stemmer det?

 • Er kristendommen en ny religion, formet av Paulus?
 • Ble Paulus omvendt på reisen til Damaskud? Hva er det i tilfelle han har vendt seg bort fra, og hva er det han har vendt om til?
 • Hvordan forholder Paulus seg til sin jødiske arv?
 • Hva tenker ”hedningenes apostel” om sitt eget folk, jødene?

Dette er noen av de spørsmålene vi vil belyse i årets Først-seminar.

Årets foredragsholdere

Her er noen av årets foredragsholdere:

 • Kristoffer Eknes

 • Svanhild Jakobsen

 • Rolf Gunnar Heitmann

 • Jarle Råmmundal

 • Ellen Raen

 • Bjørn Lauritzen

 • Rolf Kjøde

 • Paul Odland

 • Maria Lura

Ønsker du et Først-seminar i din menighet/forsamling?

Se mer info om tema og praktisk gjennomføring i Først-seminar brosjyren (PDF).

Vi vil ha Først-seminar

 

Ta kontakt med koordinator: Maria Lura, Misjonsrådgiver:
E-post: maria@israelsmisjonen.no
Tlf.: 971 89 796