Program & brosjyre

Program & brosjyre

Sommerkonferansen 2023

Hva skjer på Sommerkonferansen 2023? Se programmet under og last ned brosjyren.

TORSDAG 10. AUGUST

 • 13.00-17.00: Landsmøte                   
 • 19.00: Kveldsmøte - Jarle Råmunddal
 • 21.00: Shalomkro

FREDAG 11. AUGUST

 • 10:30: Morgensamling og bibeltime Eyvind Volle
 • 13.00: Lunsj
 • 14.00: Seminar 1 - Elisabeth Levy: Bibeloversettelse
 • 15.30: Seminar 2 - Rebekka Herberger Rødner
 • 19.00: Kveldsmøte - Daniel Sæbjørnsen
 • 21.00: Shalomkro
 • 21.30: Konsert - Frøydis Grorud og Leif Ingvald Skaug

LØRDAG 12. AUGUST

 • 10:30: Morgensamling og bibeltime Elisabeth Levy
 • 13.00: Lunsj
 • 14.00: Seminar 1 - Arbeidet i Israel
 • 15.30: Misjonsløp
 • 19.00: Kveldsmøte - Eyvind Volle
 • 21.00: Shalomkro

SØNDAG 13. AUGUST

 • 11.00: Gudstjeneste - Jarle Råmunddal

Sommerkonferansen er sponset av:

Sponsorer Sommerkonferansen 2023

 

Sponsorer Sommerkonferansen 2023