Bli fastgiver

Fast givertjeneste i Israelsmisjonen

Å være fastgiver i Den Norske Israelsmisjon (DNI) vil si å inngå en avtale med fast trekk hver måned.

Som fastgiver hjelper du oss med å ha en forutsigbar økonomi, slik at vi med større nøyaktighet kan budsjettere for gode formål. I tillegg brukes det mindre arbeid på administrasjon av gavene fordi AvtaleGiro benyttes, sammenlignet med gaver som vi må føre manuelt.

Bli fastgiver

Fastgiver

Gi en månedlig gave til Israelsmisjonens arbeid gjennom fast givertjeneste.

Medlemskap

Medlemskap i Israelsmisjonen er koblet opp mot det å være fastgiver. Det vil si at du må være fastgiver for å bli medlem.


Den tidligere medlemskapsordningen utgikk i 2020, og det vil ikke lenger være en egen kontingent for medlemskapet. Les mer om den nye ordningen for medlemskap.