Frimerkefondet

Ved å sende inn frimerker til Frimerkefondet, er du med på å støtte Jesus-troende jøder, fortrinnsvis i Israel, som ønsker å dyktiggjøre seg til videre tjeneste i den messianske bevegelse.

Frimerkefondet ble opprettet i 1962 av Inger Marie og Odd Deram sammen med Den Norske Israelsmisjon. Fondets kapital er inntekter fra salg av frimerker og filatelistisk materiale. Fondets kapital plasseres på bankkonto.

Å støtte frimerkefondet er enkelt. Bestill frimerkepose(r) i skjemaet nedenfor, og send inn dine frimerker!

Frimerker kan også leveres på hovedkontoret i Oslo.

Takk for ditt bidrag!

Bestill frimerkepose