Bli medlem i IsraelsmisjonenCopyright: DNI/Johannes Kleppe

Bli medlem i Israelsmisjonen

- Bli med på laget du også!
Vi ønsker med kjærlighet og respekt å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk, og i ord og handling arbeide for fred mellom Gud og mennesker og fred mennesker imellom.

Medlemskap i Den Norske Israelsmisjon (DNI) krever at du også er medvandrer i DNI, da medlemskontingenten falt bort fra januar 2020. Les mer om ny ordning for medlemskap.

Medlemskap innebærer:

  • Du blir en del av et bønnenettverk for misjonsarbeidet for jøder
  • Du bidrar til at messianske menigheter kan styrkes og utvikles til kraftsentra i sine lokalmiljøer
  • Du bidrar til forsoningsarbeid mellom israelere og palestinere
  • Du bidrar i arbeidet for å dempe antisemittisme
  • Sammen bygger vi en sterkere bevegelse som når lengre

Dette fører til at flere jøder får møte Jesus som Messias.


Medlemskap gir følgende fordeler:

  • Du får tilgang til egen nettside for medlemmer der du kan følge arbeidet tettere (under utarbeidelse).
  • Du får tilgang til digital utgave av Først.
  • Du får påvirkningsmulighet på arbeidet gjennom din stemmerett på landsmøtene.
  • Du får rabatt på enkelte varer i Misjonsbutikken Tabitasamt tilbud om andre produkter fra Israelsmisjonen.

Bli medlem

For å tegne medlemskap i Den Norske Israelsmisjon (DNI) må du også være medvandrer i DNI. Dette er nytt fra januar 2020, i forbindelse med ny ordning for medlemskap.
Fyll ut skjemaet for å bli personlig medlem.