Bli medlem

For å tegne medlemskap i Den Norske Israelsmisjon (DNI) må du også være medvandrer i DNI. Dette er nytt fra januar 2020, i forbindelse med ny ordning for medlemskap.
Fyll ut skjemaet for å bli personlig medlem.