Bli en medvandrer

Fast givertjeneste i Israelsmisjonen

Å være medvandrer i Den Norske Israelsmisjon (DNI) vil si å inngå en avtale om fast givertjeneste med fast trekk hver måned.

Som medvandrer hjelper du oss med å ha en forutsigbar økonomi, slik at vi med større nøyaktighet kan budsjettere for gode formål. I tillegg brukes det mindre arbeid på administrasjon av gavene fordi AvtaleGiro benyttes, sammenlignet med gaver som vi må føre manuelt.

Fast givertjeneste (medvandrer)

Gi en månedlig gave til Israelsmisjonens arbeid gjennom fast givertjeneste.

Bli med i fast givertjeneste.

Medlemskap

Medlemskap i DNI er koblet opp mot fast givertjeneste. Det vil si at de som ønsker å ha medlemsrettigheter også må være faste givere. Den tidligere medlemskapsordningen utgikk i 2020, og det vil ikke lenger være en egen kontingent for medlemskapet. Les mer om den nye ordningen for medlemskap.

Medlemsrettigheter

Som medvandrer kan du også tegne medlemskap i DNI. Les mer om medlemsrettighetene og skjema for medlemskap.