Bli en medvandrer

Medvandrer - fast givertjeneste i Israelsmisjonen

Å være medvandrer i Den Norske Israelsmisjon (DNI) vil si å inngå en avtale om fast givertjeneste med et årlig beløp.

Som medvandrer hjelper du oss med å ha en forutsigbar økonomi, slik at vi med større nøyaktighet kan budsjettere for gode formål. I tillegg brukes det mindre arbeid på administrasjon av gavene fordi AvtaleGiro benyttes, sammenlignet med gaver som vi må føre manuelt. 

I januar 2020 ble medlemskap i DNI koblet opp mot givertjeneste. Det vil si at de som ønsker å ha medlemsrettigheter også må være medvandrere i DNI. Den tidligere medlemskapsordningen utgikk, og det vil ikke lenger være en egen kontingent for medlemskapet. Les mer om den nye ordningen for medlemskap.

Medlemsrettigheter

Som medvandrer kan du også tegne medlemskap i DNI. Les mer om medlemsrettighetene og skjema for medlemskap.

Fast givertjeneste

Å være medvandrer i DNI vil si å inngå en avtale om fast givertjeneste med et årlig beløp.

Dette gjøres via AvtaleGiro, ved at banken din ordner betalingen og beløpet trekkes automatisk. Du har alikevell full oversikt over dine gaver og kan når som helst midlertidig eller permanent stanse overføring.

 

Hvordan bli medvandrer i DNI?

Bruk skjemaet nedenfor til å registrere deg som medvandrer i Israelsmisjonen. Du vil deretter motta en AvtaleGiro i posten, som fylles ut, signeres og returneres til oss.

Du kan også skrive ut et av følgende skjemaer og sende det inn slik det står beskrevet:

Hvis du ønsker å endre beløp for din eksisterende givertjeneste, gå til siden for å endre medvandreravtalen og bruk skjemaet som du finner der.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på tlf: 22 98 85 00 eller send en e-post til: post@israelsmisjonen.no.


1 Personopplysninger2 Beløp
3 Medlemskap

Fra 2020 er medlemskap i Den Norske Israelsmisjon (DNI) knyttet opp mot medvandrere (fast givertjeneste). Medvandrere kan derfor velge å tegne medlemskap i DNI uten ekstra kostnader. Hvis du ønsker å bli medlem krysser du av for dette og fyller ut feltene nedenfor.
4 Vervet

Hvis du har blitt vervet av noen andre, fyll inn navn og kontaktinfo på den som vervet deg.