Misjonsavtale

Den Norske Israelsmisjon tilbyr alle menigheter i Norge å ta del i et engasjement som handler om å dele troen på Jesus Kristus  primært med jøder, men også med andre.  

Menigheten står fritt til å velge ett eller flere av våre prosjekter de ønsker å involvere seg i.  Det inngås en avtale mellom menigheten og Den Norske Israelsmisjon som evalueres hvert år. 

Den Norske Israelsmisjon sender menigheten informasjon om prosjektet to ganger i året. I tillegg stiller vi ressurser til disposisjon (personell, materiell, litteratur etc.) for menigheten i deres forkynnelse, undervisning og opplysningsarbeid om kirkens jødiske røtter. 

Vi kommer gjerne på besøk under en gudstjeneste eller et arrangement for å motivere til et misjonsengasjement i Israel og blant jøder i Øst-Europa.

Ønsker menigheten å reise på en menighetstur for å besøke arbeidet er det også mulig. 

Ta kontakt for endelig avklaring av prosjekt. 

E-post: post@israelsmisjonen.no 
Telefon:  22 98 85 00