Testamentarisk gave

Et testament
- en investering i fremtiden

Testamentariske gaver utgjør hvert år en viktig del av DNIs inntekt. Vi er svært takknemlige og ydmyke for alle gaver vi mottar.  Det er selvsagt opp den enkelte om man velger å skrive et testament. I arveloven er det tydelige føringer som sikrer en viss fordeling om man har ektefelle og/eller livsarvinger. Men når det gjelder å tilgodese organisasjoner med en gave, må det skrives testament.

Et testament er ikke et omfattende dokument, men det er enkelte formalkrav som må fylles for at testamentet skal være gyldig, både i form og i innhold.

Disse kravene er som følger:
- Testamentet skal være skriftlig
- Det må komme tydelig frem at dokumentet er et testament
- Det må komme klart frem hvem som arver og hva den enkelte arver
- Du må undertegne testamentet sammen med to vitner til stede
- Testamentet bør dateres
- Vitner må underskrive på at du undertegner testamentet av fri vilje og at du var ved full sans og samling
- Vitner må være 18 år og myndige
- Vitner, vitners ektefelle, barn, foreldre, eller noen vitnet er i tjeneste hos, kan ikke være tilgodesett i testamentet

DNI er etter loven fritatt fra å betale arveavgift. DNI er også fritatt for dokumentavgift ved tinglysning av arvet eiendom og fritatt for inntektsskatt f. eks av renteinntekter og aksjegevinster. Hele arven kommer derfor misjonen til gode.

For dem som har tilgodesett vår organisasjon gjennom årene, har vissheten om at de også etter sin bortgang fikk anledning til å være til glede og velsignelse, vært en stor trøst.

Kanskje du er i en tankeprosess eller vurderer om du skal gi en prosentdel av formuen din til det som har engasjert deg gjennom livet?

Det er ikke krav om at en advokat må bistå, men ofte kan det være fornuftig og få hjelp fra en jurist da det er en del lovbestemte krav som må være med.

Ta gjerne kontakt på post@israelsmisjonen.no eller 22 85 00 77 hvis dette er av interesse, så kan vi hjelpe deg videre.