Testamentarisk gave

- En investering i fremtiden!

En testamentarisk gave er en enorm tillitserklæring. At det finnes mennesker som ønsker å gi noe til misjonen ved livets utgang, smått eller stort, har enorm betydning for vårt arbeid. Testamentariske gaver utgjør hvert år en viktig del av Israelmisjonens inntekter.

Å skrive et testamente er å velge hvordan dine verdier kan leve videre etter at du har gått bort. Tilgodeser du Den Norske Israelmisjon med deler av arven, gir du mennesker som aldri før har hørt evangeliet, muligheten til å velge Jesus og det evige livet. Du er med på å gi evangeliet tilbake til det folket vi fikk det fra – det jødiske folk!

Dersom din hjertesak − skal få en del av din arv, må du sørge for at det står i ditt testamente. Hvis du ikke har satt opp testamente, er det arveloven som regulerer din arv. Du kan testamentere et hvilket som helst beløp, stort eller lite, så lenge du respekterer pliktdelsreglene.

Med en testamentarisk gave til Israelmisjonen vil du sette spor etter deg i lang tid etter din bortgang. 

Dette er viktig for oss:

  • Respektere dine ønsker om formål – gaven øremerkes i sin helhet til formålet det testamenteres til.
  • Forholde oss til norsk lovverk og følge arvelov, skiftelov og arvegiftsloven