Regler og utforming

Et testament trenger ikke å være et omfattende dokument, men det er enkelte formalkrav som må fylles for at testamentet skal være gyldig, både i form og i innhold.

Formkrav

Disse kravene er som følger:

  • Testamentet skal være skriftlig
  • Det må komme tydelig frem at dokumentet er et testament
  • Det må komme klart frem hvem som arver og hva den enkelte arver
  • Du må undertegne testamentet sammen med to vitner til stede
  • Testamentet bør dateres
  • Vitner må underskrive på at du undertegner testamentet av fri vilje og at du var ved full sans og samling
  • Vitner må være 18 år og myndige
  • Vitner, vitners ektefelle, barn, foreldre, eller noen vitnet er i tjeneste hos, kan ikke være tilgodesett i testamentet

Arveavgift

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er etter loven fritatt fra å betale arveavgift. DNI er også fritatt for dokumentavgift ved tinglysning av arvet eiendom og fritatt for inntektsskatt f. eks av renteinntekter og aksjegevinster. Hele arven kommer derfor misjonen til gode.

Er du i en tankeprosess eller vurderer om du skal gi en prosentdel av formuen din til det som har engasjert deg gjennom livet?

Ta gjerne kontakt på post@israelsmisjonen.no eller 22 98 85 00 hvis du trenger veiledning eller har noen spørsmål vedrørende ditt testamente.