Tjeneste
La oss stå sammen i det mangfoldige oppdraget om å gjøre Jesus kjent blant sitt folk!

Du kan bidra aktivt i tjeneste for vår sak. Velg mellom forbønns- , volontør-, og frivillighetstjeneste i menyen i høyremargen.

Velg også mellom ulike former for givertjeneste.