Først

Først

Er du opptatt av misjon og teologi? Ønsker du å holde deg oppdatert på hva Gud gjør i den jødiske verden? Da er bladet Først noe for deg.

I Først finner du spennende stoff om:

  • jesustroende jøder i Israel og Europa
  • troens jødiske røtter
  • teologiske problemstillinger
  • forsoningsarbeid blant jesustroende jøder og palestinske kristne
  • misjon og diakoni
  • historiske personligheter
  • relevante arrangement i Norge

Først blir utgitt av Den Norske Israelsmisjon (DNI). Navnet Først er hentet fra Romerbrevet 1.16, som er kjerneverset i vår misjonsvirksomhet. DNI både arbeider og forstår sitt virke og kall ut fra dette verset– jøde først og så greker.

Historie
Tidligere het bladet Misjonsblad for Israel. Bladet ble etablert i 1827, og har siden oppstarten vært et viktig blad som går inn i temaer knyttet til israelsteologi og misjon.

Høsten 2016 bestemte Landsstyret, etter en lengre intern prosess, at bladet skulle hete Først fra 2017. 

Ved å endre navn og justere den grafiske profilen ønsker DNI å nå ny mennesker som er interessert i teologi, misjon og det jødiske folk, samtidig som vi ønsker å ivareta den rike tradisjonen bladet har hatt.

Bli abonnent nå!
Fyll ut skjemaet i høyremargen for å bestille abonnement.
Pris pr. år kr 340,- (5 blader i året).

Få et prøveeksemplar!
Velg ”Bestill et prøveeksemplar” i samme skjemaet.

Er det vanskelig å lese Først?
Du kan fremdeles ha glede av det – på lyd.
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) leser inn en rekke organisasjonsblader, blant annet Først.
Kontakt oss for å få bladet i lydutgave!

Ønsker du å annonsere i Først?
Ta kontakt på post@israelsmisjonen.no eller på tlf. 22 98 85 00