Magasinet Først

Vil du motta Først gratis?

Vil du få med deg det Gud holder på med blant det jødiske folk? Nå kan du få siste nytt gratis hjem til deg i posten.

«Først» er et magasin med dype røtter og lang tradisjon for å formidle misjon. Det begynte i 1827, noe som gjør det til Norges eldste misjonsblad.

De siste årene har Først blitt utgitt 5 ganger årlig, men fra 2023 doblet vi utgivelsene og vi gjorde bladet gratis!

Vi håper at du vil være med i forbønn og bruke bønnekalenderen på midtsiden aktivt.

Hvert blad vil også inneholde et vitnesbyrd og jevnlig oppdatert informasjon om det som skjer i misjonsarbeidet i Israel, Ukraina, Ungarn, Romania, England og andre steder hvor Israelsmisjonen driver misjon eller støtter jesustroende jøder i deres arbeid med å nå sitt eget folk.