Lag en innsamlingsaksjon

på Facebook

En innsamlingsaksjon på Facebook er noe du kan opprette for å være med å samle inn gaver til Den Norske Israelsmisjon. Når du oppretter en innsamlingsaksjon vil denne bli synlig på vår Facebookside under "Innsamlingsaksjoner", og alle på Facebook kan være med å støtte formålet. 

I en innsamlingsaksjon velger du et mål (et beløp) for hvor mye du ønsker å samle inn, en dato for hvor lenge aksjonen skal vare og en beskrivelse av formålet for aksjonen. Se vår prosjektside hvis du ønsker å ha ett av disse som formål. 

Lag en innsamlingsaksjon 

La oss se hvordan du enkelt kan gjøre dette fra din Facebookkonto:

  1. Logg først inn på Facebook, hvis du ikke alt er logget inn.
  2. Gå til fb.com/fund/israelsmisjonen.
  3. Følg så veiledningen som kommer opp, for å lage en innsamlingsaksjonen.

    Her velger du blant annet hvor mye penger du har som mål å samle inn, hvor lenge aksjonen skal vare og en kort beskrivelse av aksjonen.

      Lag en innsamlingsaksjon
     

Du finner også nytting informasjon om Facebooks innsamlingsaksjoner her: facebook.com/fundraisers