Ingen skal tro alene

Av kirken blir de gjerne glemt. Av sitt eget folk blir de ofte holdt utenfor.

Vi snakker ofte om at Jesus er broen som fører mennesker til Gud. Men Jesus har også på hjertet at du og jeg skal være brobyggere. At vi skal være ett, og gjennom det kunne bygge bro mellom mennesker og Jesus. Det er sterke ord som vi ønsker å ta på alvor.

Troen på Jesus fører mennesker sammen, og bygger broer over skillelinjer og konflikter. Likevel er nettopp en følelse av å være alene som preger den lille minoriteten av jøder som kaller seg ‘jesustroende’. Av kirken blir de gjerne glemt. Av sitt eget folk blir de ofte holdt utenfor.

Den Norske Israelsmisjon har stått opp for det jødiske folk siden 1844 og står sammen med de jesustroende jødene i kampen om å bli akseptert av både kirke og synagoge.

For ingen skal måtte tro alene!

‘Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg’. Joh. 17. 21

Gi en gave

Vitnesbyrd

For å minne oss på Jesu ønske om enhet og fred, vil vi derfor dele en rekke historier og fortellinger som viser oss kraften i enhet, fred og forsoning. Vi vil dele historier fra arbeidet som vi driver, og vi håper at det kan være med å øke vår bevissthet og prioritering av enhetsbyggende arbeid. Og vi inviterer deg til å være med.

Trykk på bildene under for å lese historiene.

Hvordan kan du være med å bygge broer?

  1. Ved å dele dine bilder i sosiale medier med hashtaggen #brobygger, kan du være med å rette oppmerksomheten mot forsoning.
  2. Er det noen du ikke har snakket med på en stund, eller som det er litt anspent stemning med? Kanskje kan du ta kontakt med dem og høre hvordan de har det? Eller bli kjent med noen som tenker helt annerledes enn deg?
  3. Du kan være med å støtte andre på veien mot forsoning med både mennesker og med Gud. Gjennom å gi en gave til vårt arbeid er du med og muliggjør at stadig flere får et møte med Jesus. Du kan også være med å skape møteplasser der enheten bygges.