Brobygger

Jesus har en bønn til Gud, og den handler om oss.

Vi snakker ofte om at Jesus er broen som fører mennesker til Gud. Men Jesus har også på hjertet at du og jeg skal være brobyggere. At vi skal være ett, og gjennom det kunne bygge bro mellom mennesker og Jesus. Det er sterke ord som vi ønsker å ta på alvor.

Sammen med deg ønsker vi i ord og handling å arbeide for enhet mellom Gud og mennesker, og enhet mennesker imellom. Ja, vi ønsker å inspirere deg til å bygge broer i ditt eget og i andres liv. Derfor inviterer vi deg med til å sette søkelys på enhet og forsoning.

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg’. Joh. 17. 21

Brobygger – Forsoning mellom Gud og mennesker

Gud har, ved Jesus Messias, forsont oss med seg. Det betyr at fred mellom mennesker og Gud er tilgjengelig. Jesus er fredsfyrsten, som skapte fred mellom mennesker og Gud da han gav sitt liv for oss. Det er evangeliet, som er Guds kraft til frelse. Ved tro bygges det en fullkommen bro mellom mennesker og Gud, hvor veien er åpen (2 Kor 5 18-20).

Evangeliet er grensesprengende, og lærer oss at Guds kjærlighet og omsorg er like stor for alle mennesker. Jesus er en soning for hele verdens synder, og slik brakte han forsoningen helt nær oss (1 Joh 2,1). Det er de gode nyhetene som vi vil dele.

‘For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!’ 2.Kor. 5. 19-20

Brobygger – Forsoning mellom mennesker

Gud kaller oss også til fellesskap og enhet. Samtidig erfarer mange av oss at det slettes ikke er like enkelt å leve i fellesskap eller enhet med alle. Noen ganger kan det oppstå uenighet og konflikt. Det er ingen enkel øvelse å be om tilgivelse eller å tilgi. Enkelte ganger oppleves det umulig.

Likevel kaller Gud oss til enhet og fellesskap. I Jesu bønn før han skal bære korset til Golgata, ber han for oss og alle hans etterfølgere, at de må være ett. Jesus utfordrer oss på å følge ham til å være ett, men han går også lengre. I Bergprekenen sier Jesus, ‘Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn’ (Matt 5,9). Også Paulus minner oss på Guds lengsel etter fred mellom mennesker, gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere (Rom 12, 17-18). Det betyr ikke at forsoning og fred alltid er mulig, men det betyr at vi skal være opptatt av å bygge enhet, fred og forsoning mellom mennesker.

Vitnesbyrd

For å minne oss på Jesu ønske om enhet og fred, vil vi derfor dele en rekke historier og fortellinger som viser oss kraften i enhet, fred og forsoning. Vi vil dele historier fra arbeidet som vi driver, og vi håper at det kan være med å øke vår bevissthet og prioritering av enhetsbyggende arbeid. Og vi inviterer deg til å være med.

Trykk på bildene under for å lese historiene.

Gi en gave

Hvordan kan du være med å bygge broer?

  1. Ved å dele dine bilder i sosiale medier med hashtaggen #brobygger, kan du være med å rette oppmerksomheten mot forsoning.
  2. Er det noen du ikke har snakket med på en stund, eller som det er litt anspent stemning med? Kanskje kan du ta kontakt med dem og høre hvordan de har det? Eller bli kjent med noen som tenker helt annerledes enn deg?
  3. Du kan være med å støtte andre på veien mot forsoning med både mennesker og med Gud. Gjennom å gi en gave til vårt arbeid er du med og muliggjør at stadig flere får et møte med Jesus. Du kan også være med å skape møteplasser der enheten bygges.