Det skal være trygt å være jøde. Likevel vet vi at det motsatte er tilfelle for svært mange jøder. En undersøkelse gjort blant den jødiske befolkningen i Bergen, viser at over 66% av dem hadde opplevd diskriminering og 20% velger å skjule sin jødiske identitet.

– Alle har et stort ansvar for å bekjempe antisemittisme, men kirken har kanskje et større ansvar enn andre fordi den har noen svin på skogen som ingen andre har.

Det sier forsker ved HL-senteret, Øyvind Kopperud i podkasten «Kirken og jøder» (hør nå). Det gjelder hele kristen-Norge, også deg. Noen må gjøre noe, og det må gjøres nå!

Vi inviterer deg til å være med i kampen for å gjøre det trygt å være jøde. Overalt og alltid!

Dette gjør vi:

Undervisning

Undervisning

Vi reiser over hele Norge for å undervise om antisemittisme på skoler og i menigheter.

Diakoni

Diakoni

Vi hjelper jøder i ulike faser av livet i Europa og i Israel. Det gjelder alt fra matutdeling til samtaler.

Holocaustoverlevende

Holocaustoverlevende

Vi hjelper overlevende etter holocuast gjennom hjemmebesøk og ved aldershjemmet Ebenezerhjemmet i Haifa.

De marginaliserte

De marginaliserte

Gjennom vår samarbeidspartner Machashe tilbyr vi også hjelp og veiledning for dem som faller utenfor samfunnet.

Relasjon

Relasjon

Vi vet at holdninger må endres. Ved å la unge mennesker møte jøder og få jødiske venner gjennom First:Israel, ser vi at de står opp for sine jødiske venner og blir med på å bekjempe antisemittisme.

Vil du lære mer?

Lær mer om antisemittisme ved å trykke på innholdet under.

Podcast: Kirken & jøder

Israelsmisjonen oppfordrer til bønn og solidaritet

Om Luther og hans løgner

Frykten for antisemittisme

Bli med på markeringer 9. november

Brev til Det Mosaiske Trossamfund og Israels ambassade

Israelsmisjonenns selvransakelse

Hva var det egentlig DNIs ledere sa om jødene i mellomkrigstiden?

Jødehatet som aldri forsvant

Ny undersøkelse om holdninger til jøder og muslimer

Den Norske Israelsmisjon beklager

Forebygging av antisemittisme gjennom First:Israel

Dokumentarserie – «Jødehatet som aldri forsvant»

Det skal være trygt å være jøde- også på lekeplasser i Bergen

NRK demoniserer Israel

Den Norske Israelsmisjon politianmelder