Forebygging av antisemittisme gjennom First:Israel

«Å forebygge antisemittiske holdninger handler også om å legge til rette for at det skapes gode og sunne holdninger overfor det jødiske folk og Israel.», generalsekretær Vegard Soltveit

Gjennom bibelskolekurset First:Israel gir vi studentene et solid grunnlag for gode og sunne holdninger overfor jøder og Israel. Dette er et ressurskrevende arbeid, men vi vet det er verdt det.