Disse kan du hjelpe
i Israel nå!

Etter noen dramatiske døgn er våre norske elever, volontører og utsendinger, kommet trygt tilbake til Norge. De kom hjem med fly natt til torsdag 11. oktober. Dagen etterpå ble brukt til samtale og oppfølging før alle fikk reist hjem til sine familier. Samtidig melder det seg store behov i Israel. 

Hjelper dem som har måttet forlate hjemmene sine

Flere av våre lokalt ansatte er nå delvis eller helt fristilt til å hjelpe til med innkjøp og transport av mat og klær som kjøres ut til dem som har måttet flykte sine hjem i nærheten av Gaza eller ved nordgrensen til Libanon.

Det er ingen oversikt over hvor mange som har måttet flykte, men det er rapportert at minst 60.000 mennesker er blitt beordret til å flykte fra hjemmene sine i sør. 

Krevende situasjon for familier

Samtidig er over 500.000. israelere innkalt til militærtjeneste. De har tatt farvel med sine familier og reist til grensen ved Gaza, Libanon og andre steder. Det gjør at mange opplever krevende dager hjemme, og det er vondt å se hvordan det tærer på kreftene. Ikke bare fordi det er belastende å bekymre seg for sin partner, men også fordi skoler er stengt og mange må være hjemme hele døgnet.

I menigheten Beit Eliahu i Haifa har en derfor åpnet lokalene for å samle barn og foreldre i trygge omgivelser med program. 

Står opp mot antisemittisme

Etter angrepet mot sivile i Israel, og de påfølgende krigen mot Hamas, har antisemittiske ytringer og holdninger dukket opp. Alt i frå påstanden om at jøder er særlig hevngjerrige (antisemittisk trope) til å uttrykke at jøder burde vært renset bort.

Dette er svært alvorlig. Vi jobber ikke bare med å belyse dette i ulike forum, men vi reiser også ut og underviser om hva antisemittisme er omkring i Norge.

Dersom du er interessert i å høre et foredrag eller vil høre med om det, kan du ta kontakt på epost.

Nye behov dukker stadig opp

Det melder seg stadig nye behov og vi er bekymret for situasjonen. Derfor er vi utrolig takknemlig for all forbønn. Vi ser at Gud svarer på bønn, selv i disse krevende tider. Jeg håper virkelig at du vil fortsette å være med å be.

Be gjerne for våre ansatte i Israel og deres hverdag. Vi har også laget en liten bønn som vi håper du vil slutte deg til når det blir vanskelig å sette ord på situasjonen. 

Bønn for situasjonen i Israel

"Kjære Gud,

Vi ber for alle som lider av den pågående krigen. Vi ber for dem som er i Israel og dem som er i Gaza.

Vi ber for dem som sulter, for dem som flykter og for dem som sørger. Vi ber for jøder, muslimer, kristne og alle andre som er berørte av situasjonen.

Vi ber for alle de som er holdt som gisler. Bevar dem, beskytt dem og før dem trygt hjem til sine familier og venner.

Vi ber for alle dem som nå lever i frykt.
Vi ber for alle dem som opplever antisemittisme og jødehat, både i Israel og rundt omkring i verden.
Vi ber om beskyttelse for alle jøder i alle land.

Vi ber om fred. Vi ber om legedom.
Det ber vi deg om, Gud". 

Takk for din forbønn!