Ebenezerhjemmet er satt i «isolasjon» og trenger vår forbønn og støtte

Ebenezerhjemmet er satt i «isolasjon» og trenger vår forbønn og støtte

På grunn av koronarestriksjoner er hverdagen snudd opp ned for beboere og ansatte ved Ebenezerhjemmet. Daglig mottar Johnny Khoury, hjemmets leder, pålegg fra myndighetene om nye tiltak og restriksjoner. Bevegelsesfriheten til beboerne er redusert til et minimum, og de ansatte må hver dag måle feber når de møter på jobb. Kontakten med de pårørende er flyttet over til videochat.

Gi en gave til Ebenezerhjemmet

Ebenezerhjemmet i korona-situasjonen

Brev fra Johnny Khoury, daglig leder ved Ebenezerhjemmet. Oversatt av Vegard Soltveit.

Så å si hver dag (og noen ganger flere ganger daglig) mottar jeg nye direktiver og bestemmelser fra helsemyndighetene i Israel, som vi straks må iverksette på Ebenezerhjemmet. Lovbestemmelsene gjelder både våre ansatte, beboere og deres familier og venner, og leverandører av mat og utstyr. Hver dag møtes nå ledergruppen ved hjemmet for å diskutere og gå gjennom prosedyrene vi må implementere på Ebenezerhjemmet, slik at vi følger alle de pålegg myndighetene gir oss.

Hygiene er selvsagt svært viktig i disse tider, men også at vi holder avstand til hverandre for å unngå å smitte for beboerne. Derfor tilrettelegger vi slik at det er god avstand mellom beboerne når vi arrangerer felles aktiviteter på hjemmet (både andakt, matservering og hobby-aktiviteter).

Alle ansatte må også bruke munnbind når de er i kontakt med beboerne. Vi er i det hele svært nøye på hygiene og smittevern, for at ingen av beboerne skal bli smittet. Det er de vi er satt til å tjene.  

Ebenezerhjemmet er nå satt i «isolasjon». Kun ansatte får adgang til hjemmet. Selv ikke beboernes familie får komme på besøk, eller sende mat eller andre gaver som kan spises. Dette gjør vi for å minimere smittefaren. De familiemedlemmene som vil komme på besøk, må sitte på en benk utenfor hjemmet og snakke med beboere gjennom et vindu – uten noe fysisk kontakt.

Hele situasjonen er egentlig ganske ubehagelig for oss alle – men vi har ikke noe valg. Vi må gjøre hva vi kan for å trygge helsen til våre beboere.

Vi er glade for at det finnes gode digitale løsninger, når vi ikke kan la beboere treffe familien fysisk. Flere bruker ulike videotjenester, og har slik samtaler med sine nærmeste. Ebenezerhjemmet har også opprettet en chatte-tjeneste via WhatsApp hvor vi gir oppdateringer til beboernes familiemedlemmer jevnlig.

Et annet grep vi har måtte gjøre, for å forhindre smitte, er å ta vare på posten beboerne får noen dager, før vi gir den til dem. Alle avtaler beboere har, utenom kritiske eller nødvendige avtaler med sykehus etc, er avlyst/utsatt inntil videre. Ingen av beboerne får forlate Ebenezerhjemmet, utenom besøk i hagen som tilhører hjemmet. De ansatte gjør dermed all handel i butikk for dem, og andre ærend de skulle ha utenfor Ebenezerhjemmet.

Dersom en av beboerne får feber, med rendene nese og forkjølelse, må vi umiddelbart plassere han/henne i et isolasjonsrom. Vi er takknemlig for at ingen av våre beboere så langt har vist noen slike sykdomstegn.   

Hva skjer på Ebenezerhjemmet nå?

Se samtalen med sykepleier Kristin Abu Khadra fra Ebenezerhjemmet, som ble vist på DNI TV 21. april 2020.

Se filmen på YouTube (gå til YouTube).

Situasjonen for ansatte på hjemmet

Ebenezerhjemmet må følge de instrukser og pålegg som helsemyndigheten i Israel gir. Ansatte får jevnlig oppdateringer gjennom WhatsApp (meldingssystem) når nye bestemmelser og retningslinjer trer i kraft. På den måten er alle informert om de endringer og regler som til enhver tid gjelder for hjemmet.

Våre ansatte er ikke i isolasjon, men de er samtidig bedt om å være svært nøye med hygiene, hvem de treffer og omgås på fritiden og helt å unngå fysisk kontakt med andre utenfor hjemmet.

Ansatte blir også bedt om å måle kroppstemperaturen før de kommer på jobb. Dernest må de skrive under på et skjema hvor er erklærer at de ikke har en temperatur over 38 grader, og verken har hoste eller pustevansker. Dette må de gjøre hver dag før de starter på jobb. Ansatte som er forkjølet, har feber eller har hoste får selvsagt ikke jobbe.

Ansatte som har en annen jobb i tillegg til Ebenezerhjemmet må velge hvor de jobber i denne perioden. Vi tillater ikke at ansatte har en annen jobb utenom Ebenezerhjemmet i denne perioden, for å unngå smitte.

Dette er nødvendige grep, men samtidig fører det til store utfordring når det gjelder personell. For når en ansatt har fått hoste og ikke kan arbeide, så krever det at andre ansatte må ta mer arbeid. Når vi har en liten stab i utgangspunktet, sier det seg selv at situasjonen er svært krevende.

Vi har også delt inn beboerne i to mat-grupper. På den måten kan vi severe både frokost, lunsj og middag til beboerne og samtidig holde kravet om avstand. Nå har vi to serveringer per måltid, og det krever også ekstra personellressurser.

Atmosfæren på Ebenezerhjemmet

Selv om det er en rekke tiltak vi nå følger, og hverdagen er blitt annerledes og mer hektisk for de fleste av oss her i Haifa, så tar både ansatte og beboere situasjonen med god fatning. Beboerne sier selv at de føler seg veldig trygge, og at de er velsignet som får bo på et hjem hvor de blir tatt så godt vare på. Det er gode tilbakemeldinger å få!

For oss ansatte, og særlig for meg som daglig leder, er den store utfordringen å implementere alle de prosedyrene og retningslinjene vi får, samtidig som våre daglige rutiner skal gå sin gang. For meg går nesten all arbeidstid til å håndtere nye tiltak som kommer av Covid-19. Daglig er jeg i kontakt og rapporterer til helsemyndighetene i Israel. Det betyr at en del av mine vanlige gjøremål må vente.

Presset har også økt da vi ikke lengre får ta imot volontør-hjelp til Ebenezer. Det betyr at vi som er ansatt ved hjemmet har et enormt stort arbeidspress, og må finne kreative løsninger for å få hverdagen til å gå sammen. Særlig merker vi det på andaktslivet, hvor vi bruker å få besøk utenfra. Nå har jeg andakt hver morgen klokken 07.30 (som er en velsignelse), og på lørdager hjelper vi beboerne slik at de kan få se en gudstjeneste fra sin menighet på internett (de fleste menigheter har nå live-sendinger via internett).

Vi må også sørge for transport for de av våre ansatte som ikke har egen bil, eller kommer seg til jobb uten offentlig transport. Vi kjører dermed enkelte ansatte både til og fra jobb, for å unngå at de blir smittet på offentlige transportmidler. Dette er også tidkrevende, særlig med tanke på at noen bor langt unna Haifa (Nahariya og Tiberias).

Økonomisk situasjon

Den økonomiske situasjonen er også presset. På grunn av Covid-19 situasjonen har prisen på flere av produktene vi trenger, som munnbind, antibac etc, gått kraftig opp. Vi er også redd for at situasjonen gjør at våre partnere i utlandet ikke kan sende oss penger de har lovet. Utgiftene våre øker, arbeidspresset øker – men vi vet ikke hvordan det går med inntektene.

Midt oppi det hele stoler vi fullt og helt på vår trofaste Gud. Vi er takknemlige for den tjenesten han har satt oss til, å tjene våre beboere til enhver tid – og kanskje særlig i en krisetid som denne. 

Johnny Khoury
Daglig leder ved Ebenezerhjemmet, Haifa


Covid-19 preger store deler av verden. For vårt arbeid blir særlig Ebenezerhjemmet rammet. Både beboere og ansatte har fått en annerledes, mer presset og hektisk hverdag. Johnny Khoury har sendt oss dette brevet om situasjonen for aldershjemmet vårt i Haifa. Den Norske Israelsmisjon vil reise både forbedere og gaver fra Norge. Jeg håper du vil være med for å hjelpe Ebenezerhjemmet i en svært krevende periode!

Vegard Soltveit
Generalsekretær Den Norske Israelsmisjon

Last ned artikkelen som PDF

Om Ebenezerhjemmet ​​​​​​

  • Alders- og pleiehjem i Haifa (Israel), for messianske jøder og kristne arabere.
  • 26 beboere
  • 3 volontører
  • 35 ansatte (hel- og deltid)
  • Ingen av beboerne er smittet av covid-19

Les mer om arbeidet på Ebenezerhjemmet.