Ingen skal tro alene

Av kirken blir de gjerne glemt. Av sitt eget folk blir de ofte holdt utenfor.

Visste du at 40 prosent av jesustroende jøder i Israel oppgir at de har opplevd motstand eller trakassering på grunn av sin tro. Hele 19 prosent oppgir at de har opplevd alvorlige former for motstand.

Vi ønsker å vise vår solidaritet og støtte til våre trossøsken i den messianske bevegelse, for ingen skal tro alene! (se film øverst på siden)

‘Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg’. Joh. 17. 21

Bli kjent med våre trossøsken

Vi vil dele historier fra mennesker som fått et møte med Jesus og hva det betyr for dem i en hverdag hvor det kan være utfordrende og ensomt å tro på ham.

Trykk på bildene under for å lese historiene.