Visste du at 40 prosent av jesustroende jøder i Israel oppgir at de har opplevd motstand eller trakassering på grunn av sin tro. Hele 19 prosent oppgir at de har opplevd alvorlige former for motstand.

Vi ønsker å vise vår solidaritet og støtte til våre trossøsken i den messianske bevegelse, for ingen skal tro alene! (se film øverst på siden)

‘Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg’. Joh. 17. 21

  • Nå kan det bli vanskeligere for Jesustroende jøder i Israel

  • Ingen skal tro alene!

  • Fornyet samhørighet med det jødiske folk?

  • Han sang død over jødene. Nå elsker han dem.

  • Gir par veiledning og sterke møter med troen på Jesus

  • Valgte vennskap fremfor bitterhet

  • Helbredelse og gjenopprettelse etter vold i hjemmet

  • Nekter å være fiender