Innestengt, med vold i hjemmet

Israelske medier melder om fire kvinner som er drept av egne menn i mars og april, og ytterligere to så langt i mai. Vold i hjemmet har eksplodert under koronakrisen.

Foto: Unsplash.com

Søndag 3. mai meldte Jerusalem Post om tragiske konsekvenser korona-nedstengningen: Fire kvinner er drept av deres egne menn i mars og april. Lena Levin, som leder organisasjonen Machaseh (på norsk: Tilflukt) forteller om ytterligere to kvinner i mai. Levin mener årsaken til den drastiske økningen av vold i nære relasjoner skyldes en rekordhøy arbeidsledighet og økonomisk krise.

- Kvinner som lever med voldelige menn, befinner seg nå i rene dødsfeller, skriver Tamar Beeri i Jerusalem Post. - Når samfunnet er stengt ned, har de ingen mulighet til å forlate hjemmet.

Tilfluktstedet Machaseh: Lena Levin opplever nå i den mest krevende tiden siden organisasjonens oppstart. Hun forteller at behovene både for terapi og øyeblikkelig hjelp har eksplodert under koronastengningen. For mange har spenningen og frustrasjonen blitt umulig å håndtere, noe som også gjenspeiles i en økning på 30 % i selvdrap blant kvinner.

- Vi ser kvinner som tidligere har klart strevd med lett depresjon relatert til vold i hjemmet, som nå er blitt suicidale, og menn som tidligere har overlevd psykisk terror fra ektefellen ta sitt eget liv, forteller Levin.

Nå jobber Levin og staben dag og natt for å hjelpe flere. Vil du være med å hjelpe?

Gi en gave til Machaseh