Smitteutbrudd ved Israels eneste pleiehjem for jesustroende

- Hvis beboerne blir sykere, må de sendes til andre sykehjem, sier oversykepleier ved Ebenezerhjemmet

Har unngått smitte i 2 år

Det har gått 2 år siden de første smittetilfellene av Covid-19 ble rapporterte i Israel. I hele denne perioden har Ebenezerhjemmet opplevd et stort arbeidspress, stadig endringer i rutiner for smittevern og økte utgifter grunnet krav til smittevern- og testutstyr. Nå må også pleiehjemmet håndtere et utbrudd blant ansatte og beboere.

- Vi er nå midt i et utbrudd. Fjorten beboere og ti ansatte er smittet akkurat nå. I tillegg er to arbeidere i karantene, sier Kristin Abu Khadra som er oversykepleier ved hjemmet.

Eneste pleiehjem for jesustroende

Smitteutbruddet rammer det eneste pleiehjemmet for jesustroende i hele Israel. Mennesker med ulik etnisk tilhørighet, kommer til hjemmet for å tilbringe sin alderdom i trygge omgivelser hvor også troen blir tatt vare på. Det er et sted hvor den jesustroende minoriteten i landet, kan senke skuldrene. Nå er de midt i en krevende tid.

En svært krevende situasjon

Det var i forrige uke at Ebenezerhjemmet informerte om at de stod i et smitteutbrudd. Oversykepleier Abu Khadra forteller at de har opprettet en avstengt korona-avdeling i halve første etasje, og at dette ble gjort sammen med sosialetaten 11. januar.

- Det er veldig vanskelig å få arbeidslista til å gå opp, men folk jobber ekstra når det trengs, sier Abu Khadra

Ber om støtte

- Be gjerne for ansatte og beboere på Ebenezerhjemmet i Haifa. Mange er smittet av Covid-19, og det er ekstra krevende, oppfordrer generalsekretær Vegard Soltveit.

Også Ebenezerhjemmet ber om støtte og forbønn i denne situasjonen. For situasjonen under to år med innreise stopp for volontører og ansatte, økte utgifter som følge av innkjøp av smittevernutstyr, endringer av rutiner og inngripende restriksjoner har allerede tært på de ansatte og frivillige ved hjemmet.

- Dette er en slitsom tid, men Gud er trofast, og vi legger alt i Hans hender, avslutter Kristin Abu Khadra.

Vil du være med å støtte Ebenezerhjemmet i en krevende situasjon?