Sammen som kirke i hele verden

Sammen som kirke i hele verden

Aksjon fra 13.mai (Kr. Himmelfart) til 24.juni (St.Hans) 2021 i Den norske kirke

Samarbeid menighet og misjon (SMM) inviterer menigheter i Den norske kirke til å være med på årets aksjon "Sammen som kirke i hele verden".

Dette er en aksjon for misjonssolidaritet, som foregår mellom Kr.himmelfartsdag og St.Hans. Aksjonen ønsker å gi hjelp til lokale menigheters innsats og engasjement for den globale kirke i forbindelse med korona pandemien. 

Israelsmisjonen er med i aksjonen

Som en av de syv SMM-organisasjonene, er Den Norske Israelsmisjonen med på SMM-aksjonen, og setter informasjon, ressurser og ansatte til disposisjon for menigheter som vil støtte våre prosjekter. 

Den Norske Israelsmisjonen vil vise Jesu broderfolk mer av Guds kjærlighet gjennom å dele de gode nyhetene om Messias. Sammen med forsamlinger og enkeltpersoner jobber vi for å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk, hvor vi alle mottok de gode nyhetene fra.

I tillegg ønsker vi å stå opp mot antisemittisme og støtte de aller svakeste i det israelske samfunnet (hjemløse, immigranter, rusavhengige og ofre for menneskehandel). Sammen med de messianske troende vil vi se ungdom disippelgjort og utsendt til tjeneste i Guds rike.

Les mer om Israelsmisjonens arbeid som deres menighet kan støtte i aksjonen (gå til kirken.no).

Kontaktpersoner:
Dersom du har noen spørsmål om vårt arbeid i forbindelse med aksjonen, ta kontakt med:

Flere ressurser